Oázový puťák – informace


Koná se 15.–16. 6., kdo je zdaleka, může přijet v pátek večer do Slaného a přespat v klášteře.

Sraz v 8.30 na Veleslavíně nebo v 9.00 na autobusovém nádraží Slaný.

Pojedeme linkou 389 směr Louny. Odjezd 8.45 z Veleslavína, 9.13 ze Slaného. Jedeme do Panenského Týnce (příjezd 9.46). Zde prohlídka „katedrály“.

Pěší putování Panenský Týnec – Slaný. Délka 20–30 km, podle počasí a kondice. Je více možných cest. Oběd buďto s sebou nebo se stavíme v restauraci v Zichovci (http://www.novanaves.cz/dnes-navareno), jak kdo bude chtít. 

Večer ve Slaném bude nějaký duchovní program (řekněte si, co chcete a napište to do poznámky v přihlášce.
a) katecheze,
b) adorace a svátost smíření,
c) jiná forma společné modlitby.
Poté bude následovat táborák a opékání špekáčků.

V neděli bude mše svatá u sv. Gotharda (9.00) a poté odjezd.

Cena za přespání, špekáčky a snídani v klášteře je 200 Kč. Vše ostatní (jízdenka, případně sobotní oběd) si hradí každý sám. Kdo nebude mít spacák, platí 300 Kč.