Kontakty


Národní moderátor

P. Mgr. Kliment Tomáš MIKULKA OP
Klášter dominikánů Praha
kliment@op.cz

SPOLUPRACUJÍCÍ KNĚŽÍ

P. Hyacint Petr ULLMAN OP
Klášter dominikánů Plzeň
hyacint@op.cz

P. Jan POŘÍZ OCD
Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů Slaný
jan.poriz@gmail.com

webmaster

Marie Boráková
info@svetlozivot.cz